9 tips til bedrifter: Bli bedre på sosiale medier

av Ylva Overå Hide

Sosiale medier har blitt en naturlig del av hverdagen for de aller fleste. Her får vi med oss ferske nyheter, hva naboen har til middag og alt i mellom. Sosiale medier gir bedrifter utallige muligheter - om man bruker de rett. Her finner dere 9 ting som er viktig å huske på når man skal jobbe med sosiale kanaler for bedriften sin.

1. Kartlegg mål
Det første dere må gjøre er å kartlegge mål for den digitale tilstedeværelsen. Ha klart for dere hvordan de ulike plattformene fungerer, hvilket publikum dere skal nå hvor, og hva målet er før dere begynner arbeidet. Mål kan for eksempel være å selge produkt eller få potensielle kunder til å booke møter. Hva er deres mål?

2. Vær menneskelig
Vis følgerne hvem dere er. Engasjer dere i følgerne deres og andre innen deres fagfelt. Så mye som mulig! Skap en relasjon med følgere og andre aktører. Dette kan man ikke jukse seg til – dessverre. Eller heldigvis. En god relasjon skaper engasjement og lojalitet. Det er viktig å passe på at dette ikke går på bekostning av kvaliteten i innholdet. Med god planlegging kan man klare begge deler.

3. Forstå behovene
Det er enklere å hjelpe, engasjere og kommunisere med publikum om dere forstår hva de trenger. Vet dere hva publikum trenger av informasjon og hva de tror på gjør det enklere for dere å forstå hva dere skal levere. Snakk med potensielle kunder eller andre aktører innen deres fagfelt, eller gjennomfør spørreundersøkelser og ta vare på svarene. Lytt til markedet og lag relevant innhold som gir resultater deretter.

4. Engasjer følgerne
Det har kommet mange ulike funksjoner i flere sosiale medier som gjør det enkelt å engasjere følgerne. Avstemning i Instagram Story har for eksempel blitt veldig populært. Utforsk mulighetene for slike verktøy i deres sosiale kanaler. Bruk dem til å engasjere følgerne og til å få løpende tilbakemeldinger. Her kan dere for eksempel kjøre avstemning på hvilken farge følgerne foretrekker produktet deres i, eller hva de vil lese mer om i neste blogg.

5. Lag en god strategi
Pass på at alle sosiale medier har en funksjon, ikke vær der bare for å være der. Tenk over hvem dere skal nå på de ulike plattformene, hva disse er interessert i og hva dere skal kommunisere til dem. Dette kan bli enklere om dere for eksempel lager personas* som viser de viktigste personene å nå på de ulike plattformene.

*Personas er fiktiv representasjon av en målgruppe (drømmekunde).

6. Godt, relevant innhold
Godt, relevant innhold er ALT. Dette gjelder ikke bare i artikler og på hjemmesiden, innholdet på de sosiale kanalene skal også ha en verdi. Dette er det som skal gjøre dere verdt å følge.

Bruk godt innhold i sosiale kanaler til å bygge kjennskap til hvem dere er og hva dere leverer. Pass på at det gode innholdet er i tråd med øvrige mål dere har satt dere.

7. Evaluèr og optimalisèr – ofte!
Du får hele tiden innsikt i rekkevidde, engasjementsgrad, antall klikk til nettside og lignende. Bruk denne innsikten til å vurdere tidligere innhold. Hva fungerte bra og hva var ikke optimalt? Test ulikt innhold, både tekst og bilde/video, og ulike tidspunkt på dagen for å se hva som fungerer. Evaluer og optimaliser løpende.

8. Jevn flyt av innhold
Legg ut innlegg jevnlig, men ikke post noe bare fordi dere i følge planen skal legge ut noe den dagen. Jobb med å skape relevant innhold hele tiden som svarer til planen for den gitte kanalen.Hyppig publisering øker relevansen da  levetiden på innlegg er kort siden innhold spres så raskt.

9. Markedsfør dere smart
Hver dag får vi enormt mye informasjon og inntrykk. Konkurransen om oppmerksomhet på sosiale medier er økende og varelageret på de ulike plattformene mer begrenset. Da gjelder det å tenke smart når dere skal nå ut til eksisterende og potensielle kunder. Vi anbefaler å tenke betalt innhold på toppen av det dere gjør organisk. Den organiske rekkevidden har blitt mye lavere enn før,  noe som gjør annonsering nødvendig. Dette trenger ikke nødvendigvis å være kostbart. Eksempelvis har Facebook og Instagram mange måter å utnytte data på, som gjør at man kan sette opp smarte målgruppe-sammensetninger og følge opp den dere ønsker å nå ut til over tid.

Med smart, målrettet markedsføring blir det enklere å nå ut til nye, potensielle kunder.


Vil dere lese mer om sosiale kanaler? Sjekk ut bloggen vår om bruk av sosiale medier i Norge Q3 2018!


Vil dere vite mer om sosiale medier og digital markedsføring? Ta kontakt for et uforpliktende møte!

Ylva Overå Hide

Tekstforfatting, rådgivning, og digital markedsføring