​I, CHATBOT

av Olav Sindre Kriken

Det finnes ekstremt mange bøker og filmer om roboter som tar over menneskeheten. En snill versjon av disse robotene er chatbots, som egentlig bare er et dataprogram du kommuniserer med for å få svar på spørsmål. De skal gjerne gi deg følelsen av å ha en samtale med et ekte menneske, og de dystre spådommene var at de etter hvert skulle bli så smarte, sjarmerende og menneskelige at vi ville forelske oss i dem og slutte å lete etter analoge partnere.
Filmtips: «Her» og «Ex Machina».

So You Think You Can Chat?
Rapportene sier at hele 70 % av de 100 000+ chatbotene som brukes på Facebook Messenger ikke klarer å svare på enkle henvendelser. Det er nemlig lett å mate en bot med info, men det er en kunst å få den til å tolke setninger rett og levere gode svar.

I 2017 brukte kun 4 % av selskaper chatbots for å håndtere kundehenvendelser. I 2016, altså ett år tidligere, viste en spørreundersøkelse at 80 % av selskapene planla å ta dem i bruk innen 2020. Glem jetpacken – where’s my chatbot?

Svaret er at den er der. Men den er ikke kjærestemateriale helt ennå.

«Turingtesten» omtales gjerne når man snakker om boter og AI (Artificial Intelligence). Det er en test som går ut på at et dataprogram skal prøve å få et menneske til å tro at det snakker med et annet ekte menneske. Dessverre er de fleste hverdagsbotene lette å gjennomskue. This is so sad, Alexa play Despacito.

Jag känner en bot
Det skal sies at chatbots er til stor hjelp for selskaper med omfattende kundesupport. Botene kan nemlig være online hele døgnet, og så lenge spørsmålene er rene faktaspørsmål med tilgjengelige svar, er botene ypperlig slitasjereduksjon for de ansatte. I motsetning til mennesker får de ikke lavt blodsukker, og starter neste samtale like vennlig, uansett hvor repetitive arbeidsoppgavene er. Henvendelser som: «Hvor er nærmeste avdeling?», «Når åpner dere?» og «Hallo hva heter du jeg heter Frank 😃😃», kan en bot håndtere greit.

Problemene oppstår gjerne når enkeltsaker med spesielle omstendigheter må vurderes, eller når de får komplekse spørsmål med mange faktorer. Det er nok mange år til chatbotene kan ta over verden. Den nevnte Turing-testen stryker de med glans, for ofte får man svar som: «Jeg forstår ikke hva du spør om», «Det har jeg ikke lært ennå», eller «Hallo Frank 😃😃 Jeg heter Frankbot. Hva heter du?».