Ipsos SOME tracker Q1 2019

av Ylva Overå Hide

Ipsos deler tall for bruke av sosiale medier fire ganger i året. Nå er tallene for første kvartal 2019 ute! Vi har i denne bloggen delt Ipsos sin gode statistikk og oversikt. Gøy!

Statistikk og illustrasjonsbilder er hentet fra Ipsos sin rapport som du finner HER. Disse tallene gjelder personer over 18 år i Norge. Rekkefølgen på de største plattformene er den samme som ved Q4, men brukerandelene har stort sett økt på alle plattformene.

Facebook er fortsatt den plattformen med flest brukere. Hele 83% av befolkningen over 18 år har profil på Facebook. I siste kvartal i 2018 hadde 81% profil, så Facebook har hatt en liten økning. 84% av de som har profil bruker denne plattformen daglig. Facebook er mest populært blant personer mellom 18 og 29 år.

Snapchat er fortsatt på andre plass med 2 598 000 brukere i Norge. I siste kvartal i 2018 hadde litt under 60% bruker, men nå har 62% av befolkning profil. Dette er en plattform som er mest populær blant unge. 

Instagram ligger fortsatt på en solid tredjeplass, slik som det har gjort den sistee tiden. I årets første kvartal har 2 321 000 profil, dette er en oppgang fra Q4 2018 da bare 2 157 000 hadde profil. 57% av brukerne er kvinner.

LinkedIn har også hatt en økning i antall brukere fra 1 177 000 i Q4 2018 til nå 1 215 000 brukere. Plattformen har en relativt lav bruksfrekvens, bare 12& av brukerne sjekker det daglig. Majoriteten bruke LinkedIn månedlig eller sjeldnere.

Twitter ligger fortsatt på femte plass i Norge. 1 091 000 nordmenn har profil, noe som utgjør 26% av befolkningen. 30% av disse er innom Twitter daglig, 23% er innom ukentlig, og 42% sjekker Twitter månedlig eller sjeldnere.

Pinterest er ikke så stort i Norge som i mange andre land, men 21% av befolkningen har profil her. Av disse er 71% kvinner, og plattformen er spesielt populær blant personer mellom 18 og 39 år.

YouTube øker voldsomt i popularitet, og nå har 1 823 000 nordmenn profil. Til sammenligning hadde 1 656 000 nordmenn profil i Q4 2018, så YouTube har hatt en stor øke i antall profiler.

Det som er viktig å huske på med YouTube er at man ikke må ha konto for å bruke plattformen. Hele 3 081 000 nordmenn, 73% av befolkningen, bruker YouTube månedlig eller oftere. 

Det er alltid gøy å lære mer om hvilke plattformer som er populære, og ikke minst hvilke grupper som bruker hvilke plattformer mest. Når du skal jobbe med innhold og markedsføring er det viktig å velge riktig kanal for din målgruppe. Du må i tillegg huske å tilpasse budskapet etter hvordan plattformen blir brukt. 

Du kan laste ned hele rapporten på Ipsos sin hjemmeside.

Vil du vite mer om hvordan du bør bruke de ulike kanalene? Ta kontakt!

Ylva Overå Hide

Tekstforfatting, rådgivning, og digital markedsføring

Kristina Juul Jørgensen

Rådgivning, og digital markedsføring

Caroline Mehl Nakken

Community Management og digital markedsføring