Ipsos SOME Tracker Q2 2019

av Ylva Overå Hide

Ipsos deler kvartalvis tall for bruk av sosiale medier i Norge. Tallene for årets andre kvartal er endelig ut! I denne bloggen gjengir vi Ipsos sin gode statistikk og oversikt. Spennende!

Statistikk og illustrasjonsbilder er hentet fra Ipsos sin rapport som du finner HER. Tallene gjelder personer i Norge over 18 år. Det er de samme kanalene som troner øverst, og rangeringen av kanalene har vært lik en god stund.

Disse tallene gjelder personer over 18 år i Norge. Rekkefølgen på de største plattformene er den samme som ved Q4, men brukerandelene har stort sett økt på alle plattformene.

1 Oversikt Q2 19

Facebook er fortsatt den plattformen med flest brukere. 83% av befolkningen over 18 år har profil på Facebook, samme prosentandel som i Q1. 83% av de som har profil er innom plattformen daglig. Facebook er en kanal som er populær blant de fleste alderssegmenter, og skiller seg med dette fra de fleste andre sosiale medier.

2 Fb Q2 19

Snapchat ligger på en solid andreplass med 2 598 000 brukere i Norge, samme brukerandel som i Q1. Disse tallene gjelder bare personer over 18 år, men dette er en kanal som er stor blant de som er yngre enn dette også. Dette er altså en plattform som er spesielt populær blant barn og unge.

3 Snap Q2 19

Instagram lå lenge på andreplass, men ble forbigått av Snapchat og har siden lagt på en god tredjeplass. 2 395 000 personer har profil, og Instagram har med det hatt en liten oppgang i brukere siden første kvartal. 64% av alle brukere i Norge over 18 år er kvinner. Plattformen er populær i flere alderssegment, men størst blant de mellom 18 og 29 år.

4 Ig Q2 19

LinkedIn har også hatt en økning i antall brukere fra Q1 til Q2. De har nå 1 223 000 brukere, noe som utgjør 29% av befolkningen over 18 år. Plattformen har relativt lav bruksfrekvens, bare 11% av brukerne sjekker det daglig. Majoriteten bruke LinkedIn månedlig eller sjeldnere. Denne plattformen er mest brukt for rekruttering og nettverksbygging.

5 Link Q2 19

Twitter ligger fortsatt på femte plass i Norge. I første kvartal hadde 26% profil, men de har hatt en liten økning siden da og ligger nå på 27%. De fleste sjekker Twitter månedlig eller sjeldnere.

6 Twt Q2 19

Pinterest er ikke så stort i Norge som i mange andre land, men 23% av befolkningen har profil her. Av disse er 68% kvinner, og plattformen er spesielt populær blant personer mellom 18 og 39 år.

7 Pint Q2 19

YouTube har blitt en populær plattform, og 43% av befolkningen har profil. Det som er viktig å huske på med YouTube er at man ikke må ha konto for å bruke plattformen. Hele 3 043 000 nordmenn, 72% av befolkningen, bruker YouTube månedlig eller oftere.

8 Yt Q2 19

Det er alltid gøy å se hvilke plattformer som er populære, og ikke minst hvilke grupper som bruker hvilke plattformer mest. Når du skal jobbe med innhold og markedsføring er det viktig å velge riktig kanal for din målgruppe. Du må i tillegg huske å tilpasse budskapet etter hvordan plattformen blir brukt. 

Du kan laste ned hele rapporten på Ipsos sin hjemmeside.

Vil du vite mer om hvordan du bør bruke de ulike kanalene? Ta kontakt!

Ylva Overå Hide

Tekstforfatting, rådgivning, og digital markedsføring