Facebook Relevanspoeng

av Kristina Juul Jørgensen

Facebook gir alle annonser relevansepoeng. Høyere relevansepoeng kan blant annet bety en lavere annonsekostnad og flere eksponeringer. 

Hva er relevanspoeng?
Relevanspoeng er et poengsystem som beregnes basert på kvaliteten og relevansfaktoren for en Facebook-annonse. Ut i fra hvilke poeng du får, kan du tilpasse annonsene dine til å treffe ditt målpublikum bedre. Poengene sier noe om hvor relevant din annonse er for målpublikummet ditt sammenlignet med andre annonser som målretter mot det samme publikummet.

Faktorer som kan påvirke relevanspoeng kan være positive tilbakemeldinger, for eksempel klikk, videovisninger eller appinstalleringer, og negative tilbakemeldinger, for eksempel hvis noen trykker “Jeg vil ikke se dette” på annonsen.

Når relevanspoeng beregnes brukes en poengskala fra 1-10, der 1 betyr at annonsen din er veldig lite relevant enn andre annonser som målrettes mot det samme publikummet - og 10 betyr at annonsen er veldig relevant.

Les også: Tar opp kampen mot dårlige brukeropplevelser

Du vil se relevanspoengene i Facebook Ads Manager når annonsen har hatt cirka 500 eksponeringer. Husk at poengstatusen endrer seg, og selv om du har fått 10 poeng i dag kan du ha 8 om et par dager.

             

Utdata 
Relevanspoeng i Facebook er utdata, ikke inndata. Facebook samler inn faktorene og konverterer de til poengskalaen, hvor de så gir deg en pekepinn på annonsen din sin relative relevans.

Annonsene kjemper om eksponering 
Hvis annonsen din for eksempel har lavere relevanspoeng enn 5, men den gir resultater, er det ikke sikkert at du behøver å endre på noe. Ved at du forbedrer innholdet i annonsen og målpublikummet kan du muligens redusere kostnader noe, men det er ikke anbefalt å gjøre endringer kun for å oppnå en høyere poengscore. Facebook selv anbefaler at man gjør endringer som fører til flere av resultatene du er interessert i, eller som reduserer kostnader for nettopp disse resultatene. 

Martine fra Facebook gjestet vårt event "En Munnfull" i september. Foto: Racer

Les også: Finn ditt målpublikum

Slik forbedrer du relevanspoengene
Målretting og annonseinnhold er de to viktigste faktorene du kan jobbe med for å oppnå høyere relevanspoeng. Her er noen tips til hvordan du kan forbedre poengscore:

  • Hold deg til en spesifikk målretting. Avgrens målpublikummet ditt ved at du spesifiserer sted, alder, interesser og atferd. Lag deg egendefinerte publikum for å nå et relevant målpublikum.
  • Jobb med bilde- eller videoinnholdet. Hvordan vil ditt målpublikum respondere på innholdet i annonsen din? Ha fokus på å skape en god visuell opplevelse for publikummet, og bilder og videoer fungerer bedre enn bare ren tekst. Sørg for at budskapet er enkelt og relatert til det du promoterer.
  • Oppdater annonsen og gi nytt innhold. Et publikum som i starten responderer godt til annonsen din, kan over tid bli lei av å se den. Hvis poengene for annonsen synker, bør du bytte ut innholdet, men beholde det samme målpublikummet.
  • Test og lær. Prøv deg fram ved å vise ulike annonser for det samme publikummet - eller den samme annonsen for ulikt publikum. Se om du kan finne noen mønster i annonsene som kan gi deg en pekepinn på hva som fungerer. Når du finner en trend må du ta med deg de gode resultatene videre og bruke funnene til å lage enda mer, engasjerende og relevant innhold for målpublikummet ditt!

Trine Humlen

Performance marketing

Kristina Juul Jørgensen

Rådgivning, og digital markedsføring

Ylva Overå Hide

Tekstforfatting, rådgivning, og digital markedsføring