Resultat fra innovasjonsprosjektet

av Ylva Overå Hide

Vi avsluttet nylig innovasjonsprosjektet “Bruk av digitale kanaler i et internasjonalt maritimt marked”. Resultatene ble presentert tidligere i dag ved NTNU Ålesund.

Digitale kanaler i et internasjonalt maritimt marke

Innovasjonsprosjektet ble startet i fjor høst. Blue Maritime Cluster var vår samarbeidspartner, og ÅKP og Innovasjon Norge støttet prosjektet. RACER ledet prosjektet og var med som kompetansebedrift innen digital markedsføring. Ulstein Group, Metizoft og Uptime International var deltagende bedrifter med produkter å selge i det internasjonale maritime markedet.

Målet var å finne ut hvordan den maritime klyngen mest mulig effektivt kunne tilnærme seg sitt marked nasjonalt og internasjonalt gjennom digital markedsføring. Sammen har vi samlet big data fra internasjonale, digitale plattformer, som Facebook og Google, og målrettet skreddersydd innhold mot målgrupper til de ulike maritime selskapene.

Svært spennende resultater

Prosjektet har gitt store mengde interessant data. Blant annet har det vist at man, ved rett kombinasjon av datadrevet markedsføring og godt innhold, kan få ulike kundegrupper internasjonalt til å utføre ønskede handlinger som var lagt opp i prosjektet.
- Olav Sindre

Samme handlingsmønster i B2B som i B2C

Resultatene viser at man kan generere potensielle kunder til en brøkdel av kostnaden av tradisjonell markedsføring - som ofte inkluderer stand på messer, annonser i magasin, og andre kanaler som ikke har samme mulighet til hverken segmentering, kontroll på kostnader eller mulighet til å gjøre hyppige endringer og optimalisering underveis.

Handlingsmønsteret i B2B-markedet i det maritime klusteret viste seg i tillegg å være svært likt handlingsmønster som i vanlig B2C-markedsføring. For best effekt internasjonalt i B2B markedet må man påvirke beslutningstagerne i bedriftene i den private sfæren.


Vil du vite mer om mulighetene innen digital markedsføring? Ta kontakt!

Olav Sindre Kriken

Digital analyse og strategi