Driftssystem

Et system som skreddersys per kunde til å håndtere så mange aspekter av en bedrifts behov som mulig. Vårt system har en rekke basismoduler som forenkler arbeidsdagen for store og små bedrifter med behov for internkontroll og rapportering.

Ansatte som jobber utenfor kontoret kan med dette sende rapporter på arbeid utført på lokasjon via alle mobile enheter. Registrere timene sine, sette opp arbeidslister, melde om feil, og kommunisere med både kunde og egen administrasjon. Hvis arbeidet mot formodning utføres på en lokasjon uten tilgang til internett, synkroniseres endringene når nettilgang igjen opprettes.

Administrasjon har full oversikt over arbeid utført, via arbeidslogger, rapporter og timelister. Alle steg i systemet er versjonert og tidsstemplet, så hvem som gjør hva er transparent og etterprøvbart. Man har kontroll over ansattes kurs, sykedager, overtid og sertifikater. Kunders fakturering, arbeidslogger og rapporter.

Basisfunksjonalitet:

  • Timeregistrering
  • Loggføring
  • Fakturering
  • Intern og ekstern rapportering
  • Kundelogin
  • Ansatt kontroll
  • Meldingssystem
  • Gjennomgående søkbarhet

RACER WF brukes i dag av flere bedrifter, som har sine spesialtilpassede moduler og funksjoner. Felles for alle var at de så behovet for digitalisering av sin virksomhet, og effektiviseringen dette fører til.

"Rapporter vi før brukte en time på å skrive, behandle og arkivere, gjøres nå unna på 15 min fra arbeidsplass"