Rekrutteringssystem

Med vårt system kan du lyse ut stillinger, motta søkander, og på en brøkdel av normal tid finne de beste kandidatene til jobben. Kombinerer du dette med at dine ansatte oppretter egne profiler, holdes bedriftens kompetanse oppdatert fra dag en.

En felles utfordring for flere av våre kunder er behovet for å håndtere et stort antall søkere på utlyste stillinger, samt det å holde CV’ene til de ansatte oppdaterte til anbudsrunder og lignende.  

Vi har utviklet et kraftig, men brukervennlig system, hvor arbeidssøkere og ansatte registrerer sine CV’er og sin kompetanse direkte på nett. Hver av våre kunder har sin egen installasjon av programvaren, og bevarer på den måten kontroll over egen arbeidsstokk og mottatte søknader. Systemet er laget for å håndtere hele utvelgelsesprosessen på en enkel og oversiktlig måte.  

Hver søker får sin egen login på kundens system, og kan holde sin søknad oppdatert og vedlike.   

Du kan også markedsføre stillinger på normal måte, og samle inn søknader for behandling, samt oppbevare og oppdatere et ubegrenset antall ansatte i bedriftens private database.

Noe av funksjonaliteten:

 • Systemet kan, om ønskelig, settes opp på din egen server. f.eks cv.racer.no / stillinger.dinbedrift.no 
 • Systemet skiller mellom søknader på utlyste stillinger og åpne søknader.
 • Direkte meldinger mellom bedriften og søkeren, for å holde dialogen samlet for hver kandidat.
 • Flere administrasjonstilganger for samarbeid innad i bedriften.
 • Statusvarsling på innsendte søknader, og varsling til søkere ved endring.
 • Sortering av søkere etter alle datapunkt. Utdanning, erfaring, alder, sertifikater osv.
 • Eksport av søkerliste for ekstern vurdering og enkel utvelgelse.
 • Historiske data på brukere, og tidligere innsendte søknader.
 • Systemet har flere tilpassninger, og kan settes opp i bedriftens egen profil. 
 • Trafikkdata og analyseverktøy for å se bruksmønster og måle respons av markedsføring. 

Systemets bruksområde:

 • Oppdatert database på CV, kompetanse og erfaring for alle ansatte i bedriften
 • Ta imot og behandle søkere til åpne, såvel som utlyste stillinger.

Ønsker du mer informasjon?

Vil du vite mer om rekrutteringssystemet vårt? Send oss en e-post, eller ta kontakt med prosjektansvarlig direkte på telefon. 

Eirik Staurset

Daglig drift og prosjektledelse